Reglement H.S.V. De Forel Reuver

Iedere visser dient het reglement te kennen en stipt na te leven. Controle m.b.t. het hebben van juiste vergunningen en naleven van het reglement is te allen tijde mogelijk. Het bestuur en aangestelde controleurs zijn gemachtigd controle uit te voeren betreffende dit reglement.

Het is verboden om te vissen zonder geldige vergunning. Vergunningen zijn verkrijgbaar bij Fish inn te Venlo, VVV kantoor te Reuver, Welkoop te Reuver. De vispas voor zowel junioren als senioren is uitsluitend verkrijgbaar bij Welkoop. Kostprijzen van de diverse vergunningen zijn als volgt:
Dagvergunning senioren: € 7,-
Dagvergunning junioren: € 3,50
Weekvergunning senioren: € 25,-
Weekvergunning junioren: € 10,-
Vispas / lidmaatschap: € 67,50
Jeugdvispas t/m 13 jaar € 22,50

Dagvergunningen die uitgeschreven worden door de controleurs aan de visvijver hebben de onderstaande kostprijzen:
Dagvergunning senioren: € 10,-
Dagvergunning junioren: € 5,50

Advies is om alleen weerhaaklozen haken te vissen. Uitzondering op deze regel is het vissen met kunstaas op roofvis. Hierbij is het wel toegestaan te vissen met weerhaak.

Het gebruik van een leefnet is ten alle tijden verboden, uitgezonderd wedstrijden georganiseerd door de vereniging.

Advies is om alleen fijnmazige leef en schepnetten te gebruiken.

Bij zink vissen dient te worden gevist met een vrijloodsysteem d.w.z. dat bij een lijnbreuk van de hoofdlijn het lood te alle tijde de lijn kan verlaten.

Vissen met gevlochten lijn is verboden.

Tijdens het vissen op karper is een onthaakmat verplicht. Het onthaken van vis op het gras is niet toegestaan.

Het is verboden te vissen. Met doodaas en of kunstaas van welke afmeting dan ook vanaf 1 maart tot de laatste zaterdag van mei met witvissen niet groter dan 2.5 cm. Tevens is het verboden om beschermde vissoorten in het bezit te hebben en of te gebruiken als aasvis.

Het is toegestaan een tent of bivy op te zetten, deze mogen 24 uur per dag worden opgezet mits er genoeg ruimte overblijft tussen oever en tent / bivy. Tenten of bivy mogen niet groter zijn dan 3×3 meter en in een natuur getrouwe kleur.

Het gebruik van radiografische voerboten is toegestaan mits er geen misbruik van
wordt gemaakt en het aas met lijn over de hele vijver wordt uit gevaren en andere
vissers er last van hebben.

Het is verboden met meer dan 1 hengel te vissen. Uitgezonderd hierop zijn uitsluitend de leden van HSV De Forel, deze mogen 1 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst vissen met de 2 de hengel. In de wintertijd (1 oktober tot en met het laatste weekend van maart) mag er 24 uur per dag met 2 hengels worden gevist. Dit geldt ook uitsluitend voor leden van HSV De Forel, met een dagvergunning / weekvergunning is het te allen tijde verboden te vissen met meer dan 1 hengel.

Het gebruik van BBQ op houtkolen, eierkolen of open vuur is Niet toegestaan, een gasbrander is wel toegestaan mits het onderliggende gras niet wordt beschadigd.

Er mag uitsluitend met witte maden, casters, wormen, boilies, maïs, grondvoer, deeg of
pellets worden gevoerd of gevist. Overige niet genoemde is niet toegestaan.

H.S.V.” De Forel” is onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk te stellen voor
schade aan particuliere eigendommen.

Respecteer vis en natuur en laat uw visplaats netjes achter. Iedereen neemt zijn of haar afval netjes mee naar huis.

Het is verboden om met fietsen en bromfietsen of andere voertuigen het perceel rondom de vijver te betreden deze dient men uitsluitend te stallen in daarvoor bestemde stalling.

Auto’s mogen uitsluitend te worden geparkeerd op de parkeergelegenheid aan de onverharde weg Sebastopol.

Het is niet toegestaan zich in of op het water te begeven met of zonder vaartuig.

Ieder die zich niet aan deze voorwaarden houdt, wordt geen vergunning meer verleend, of de al in bezit zijnde wordt ingetrokken.

De houder van een vergunning is verplicht zijn vergunning op de eerste vordering van de dienstdoende ambtenaar en of controleurs van HSV “De Forel” te tonen.

Uitzondering op deze regels. Kunnen gemaakt worden op vertoon van een schrijven van het bestuur.

Bij twijfel over handhaving van het reglement wordt te allen tijde beslist door bestuur / controleur.