Reglement.

Voorwaarden tot het bevissen van de vijver ” Roversheideplas”

Een ieder die zich niet aan de voorwaarden houdt, kan door de toezichthouders of

bestuur de toegang tot de vijver ontzegd worden.

Het is verboden vis mee te nemen van welke soort dan ook,

deze dienen onmiddellijk weer terug gezet te worden.

1. Elke visser dient in het bezit te zijn van een geldige wettelijk voorgeschreven

vispas van HSV De Forel of dag vergunning welke kan worden gekocht bij Welkoop

boerenbond te Reuver.

2. Het gebruik van een leefnet is verboden, uitgezonderd bij wedstrijden van de

vereniging.

Tijdens het karpervissen is een onthakingsmat verplicht.

Tenten of bivy mogen niet groter zijn dan 3×3 meter en in een natuur getrouwe kleur.

Het is toegestaan om de tent of bivy 24 uur per dag op te zetten mits er genoeg

ruimte overblijft tussen tent-bivy en oever.

Het gebruik van radiografische voerboten is toegestaan mits er geen misbruik van

wordt gemaakt en het aas met lijn over de hele vijver wordt uit gevaren en andere

vissers er last van hebben.

3. Het is verboden met meer dan 1 hengel te vissen.

Uitgezonderd hierop zijn uitsluitend de leden van HSV De Forel, deze mogen 1 uur

na zons ondergang tot 1 uur voor zons opkomst vissen met de 2 de hengel.

In de wintertijd geld ook uitsluitend voor leden van HSV De Forel vanaf de laatste

zondag in oktober T/m laatste zaterdag in maart dat er 24 uur per dag met 2 hengels

mag worden gevist.

4. Het is verboden te vissen. Met doodaas en of kunstaas van welke afmeting dan

ook vanaf 1 maart tot de laatste zaterdag van mei uitgezonderd de rubivere en

kunstmaden en kunstveren met witvissen niet groter dan 2.5 cm. tevens is het

verboden om beschermde vissoorten in het bezit te hebben en of te gebruiken als

aasvis.

5. Het gebruik van BBQ op houtkolen, eierkolen of open vuur is Niet toegestaan

I.V.M brandgevaar.

Het is wel toe gestaan om gebruik te maken van gasbranders mits het onderliggend

gras niet word beschadigd.

6. Het voeren en vissen met verre de vase of gekleurde maden is ten strengste

verboden men mag uitsluitend met witte maden, casters, wormen en boilies, maïs of

pellets voeren of vissen.

7. Er geldt sinds 2016 geen voer beperking meer maar er wordt wel geadviseerd om

niet meer dan als nodig te voeren.

8.  Iedere sportvisser neemt zijn eigen afval mee naar huis, en laat zijn visstek

schoon achter.

9. Het is ten strengste verboden zich in de betuining of paaiplaats te bevinden of te

vissen.

Tevens is het Niet toegestaan om zich in of op het water te begeven met welk

vaartuig dan ook.

10. H.S.V.” De Forel” is onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk te stellen voor

schade aan particuliere eigendommen.

11. Het is verboden om met fietsen en bromfietsen of andere voertuigen het perceel

rondom de vijver te betreden deze dient men uitsluitend te stallen in daarvoor

bestemde stalling m.u.v. van scootmobielen.

12. Ieder die zich niet aan deze voorwaarden houdt, wordt geen vergunning meer

verleend. Of de al in bezit zijnde wordt ingetrokken.

13. De houder van een vergunning is verplicht zijn vergunning op de eerste vordering

van de dienstdoende ambtenaar en of controleurs van HSV “De Forel” te tonen.

14. Uitzondering op deze regels. Kunnen gemaakt worden op vertoon van een

schrijven van het bestuur.

15. Iedere hengelaar en of bezoekers worden geacht het reglement te kennen.

Bestuur H.S.V. “DE FOREL”